Projektowanie stron internetowych, e-sklepów czy aplikacji mobilnych wymaga kompleksowego podejścia pod względem zbudowania koncepcji produktu, sprecyzowania  jego wymagań technicznych oraz  możliwości projektowych. Całość tych działań, które muszą zostać określone na samym początku procesu projektowego, jest możliwa do zrealizowania w trakcie warsztatów kreatywnych z klientem. Jest to bardzo ważny krok w świadomym tworzeniu produktu, gdyż solidne podstawy zaczynają się od wypracowania wspólnej dla klienta i zespołu wytwórczego – wizji produktu.

Co na początek?

Zlecając realizację projektu konkretnej firmie – klient zazwyczaj nie przewiduje, że może zostać poproszony wraz z członkami swojego zespołu o czynny udział w tworzeniu koncepcji produktu. Dlaczego udział klienta w procesie projektowym na tym początkowym etapie jest tak ważny? I czy rzeczywiście trzeba się spotykać na warsztatach, skoro wizja produktu już przecież została przez klienta określona?  

Dlaczego znów użytkownik jest ważny?

Warto wspomnieć jak bardzo ważne jest świadome projektowanie rozwiązań. W dobie silnej konkurencji, gdzie użytkownik ma duży wybór, musimy sprawić, aby zrealizował on swój cel dzięki naszym rozwiązaniom. Muszą one odpowiadać na jego potrzeby tak, żeby czuł się komfortowo i znalazł interesujące go treści w dość szybkim czasie. Należy zbudować  z nim więź, a jest to możliwe tylko wtedy, jeżeli bardzo dobrze go poznamy.  

I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na pierwszy aspekt, który realizują warsztaty, a mianowicie – pozwalają na poznanie użytkownika i uzmysłowienie całemu zespołowi jak bardzo ważne jest projektowanie z myślą o jego potrzebach. 

Warsztaty są więc idealnym miejscem, gdzie możemy uświadomić klienta jak ważny jest użytkownik, że warto go poznać, śledzić i projektować z myślą o nim i jego działaniach.  Jeżeli zatroszczymy się o jego odczucia z pewnością zwiększymy szansę na realizację jego celu, a więc docelowo i naszego.

Co jeszcze zyskujemy dzięki warsztatom?

Warsztaty służą również dogłębnej analizie funkcjonalności, które powinny znaleźć się w wytwarzanym produkcie. Jest to świetna okazja do ich szczegółowego omówienia pod względem np. tego jak niezbędna jest dana funkcjonalność dla projektu, jak innowacyjna czy trudna jest ona do wdrożenia w aspekcie technicznym. 

W zespole twórczym, oprócz UX Designera powinna być również osoba techniczna (analityk, developer), która wspomoże analizę poszczególnych funkcjonalności w zakresie ich złożoności, wymagań oraz ograniczeń technologicznych na etapie twórczym, wdrożeniowym oraz w obszarze ich utrzymania. 

Analiza techniczna pozwala więc częściowo zapobiec niejasnościom w kontekście np. dłuższego terminu realizacji, gdy jasno zostanie wytłumaczone dlaczego dana funkcjonalność wymaga określonego czasu na zaprojektowanie. Jest to też świetna okazja do wyznaczenia MVP, czyli minimalnej wersji produktu, gotowej do wdrożenia na rynek.

Warsztaty kreatywne z klientem
Warsztaty kreatywne przeprowadzone z Klientem w naszym biurze.

A więc współpraca?

Udział w warsztatach pozwala przede wszystkim poznać bezpośrednio wizję klienta oraz w oparciu o pozyskaną wiedzę ustalić cele biznesowe i funkcjonalne projektu. Pomagają w tym wszyscy uczestnicy warsztatów, którzy wspólnie tworzą wizję produktu, przewidując pewne ryzyka i rozwiewając wątpliwości, które niejednokrotnie pojawiają się w fazie planowania. 

Jest to także okazja do wzajemnego poznania zespołów oraz określenia ich ram współpracy. Wielopoziomowa analiza projektu, różne specjalistyczne podejścia, ugruntowane obszarem działalności zawodowych oraz szereg rozwiązań, wygenerowanych na podstawie różnorodności osób biorących udział w spotkaniu, pozwalają zaprojektować dobry produkt. 

Należy pamiętać, że wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu są również użytkownikami różnych produktów cyfrowych, a im więcej punktów widzenia, tym większa szansa uzyskania zadowalających rozwiązań.

Świadomy produkt

Spotkanie warsztatowe przynosi wiele dobrych korzyści. Dzięki niemu jesteśmy w stanie określić cele biznesowe, poznać ograniczenia technologiczne, spróbować nakreślić ich rozwiązania oraz zaplanować dalsze etapy realizacji całego procesu projektowego. W ich trakcie analizowane są także dobre i złe praktyki konkurencji oraz przedstawiane są inne rozwiązania branżowe, którymi można się zainspirować. 

Projektowanie rozwiązań cyfrowych to przede wszystkim zadbanie o to, aby użytkownik w sposób intuicyjny dotarł do interesujących go treści. Trzeba pamiętać o tym, że istnieją już sprawdzone konwencje, dzięki którym w sposób intuicyjny porusza się on po różnych interfejsach. 

Im bardziej przemyślany produkt, tym większa szansa na to, że sprosta on oczekiwaniom  docelowych użytkowników, a przez to i oczekiwaniom klienta. 

Dodaj komentarz