Zaczniemy od wytłumaczenia sobie pojęcia użyteczności, które jest bardzo istotnym czynnikiem odbioru projektu przez użytkowników. Określa ono poziom satysfakcji i zadowolenia odbiorcy wskutek użycia produktu w celu realizacji określonego celu. Jeżeli produkt nie będzie użyteczny i użytkownik nie zrealizuje sprawnie swojego zamiaru to z dużym prawdopodobieństwem opuści on stronę i spróbuję zaspokoić swoje potrzeby u konkurencji.

Dlaczego to tak ważne?

Ponieważ to użyteczność leży u podstaw UCD (ang. User Centered Design), czyli projektowania zorientowanego na użytkownika. To właśnie w tym podejściu na pierwszym miejscu stawiane są potrzeby, wymagania i ograniczenia docelowych użytkowników aplikacji. Dobrze zaprojektowane rozwiązania prowadzą ich do celu, satysfakcjonują i są zgodne z ich oczekiwaniami. Na każdym etapie tworzenia powinniśmy koncentrować się na naszych odbiorcach.

Projektowanie zorientowane na użytkownika

Jak poznać docelowych użytkowników?

Istnieje wiele możliwości w przestrzeni tworzenia produktu, które pozwalają na poznanie docelowych odbiorców rozwiązania. Jednym z nich są warsztaty kreatywne z klientem, które umożliwiają wejście w buty użytkownika za pomocą różnych zadań aktywizujących.

Dobrym przykładem takiego zadania jest tworzenie persony, która pozwala na wspólne scharakteryzowanie potencjalnych użytkowników produktu. Wykorzystując stworzoną charakterystykę odbiorcy rozwiązania jesteśmy w stanie zamarkować jej ścieżki poruszania się po witrynie oraz ustalić jakie trudności może ona napotkać na swej drodze i jakie czynności musi wykonać, aby osiągnąć swój cel.

Może nam w tym pomóc kolejne zadanie aktywizujące, jakim jest tworzenie mapy podróży (ang. customer journey maps). Pomaga ono wyznaczyć punkty styczności użytkownika z serwisem przy określonych działaniach i odczuciach mu towarzyszących. Zakres możliwości badania docelowych odbiorców na warsztatach jest więc bardzo szeroki.

Czy istnieją gotowe rozwiązania?

Dużą dawkę wiedzy możemy uzyskać także z rozwiązań, które pobierają dane o zachowaniach użytkowników na bieżąco podczas ich obecności w witrynie. Pionierem w tej dziedzinie jest Google Analytics. Pozwala on uzyskać informacje o ścieżkach użytkowników podczas eksploracji witryny internetowej oraz umożliwia m.in. zlokalizowanie miejsca, w którym użytkownik zdecydował się opuścić stronę jednocześnie nie realizując potrzeby, z którą przyszedł.

Takie analizy pozwalają zaprojektować rozwiązania wychodzące naprzeciw ich oczekiwaniom. Na każdym etapie tworzenia produktu musimy mieć na uwadze, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego i bieżąca analiza jest podstawą świadomego rozwoju produktu. 

Rozwiązania, które zdawały egzamin jeszcze kilka miesięcy temu pod wpływem różnych czynników mogą nie satysfakcjonować użytkowników obecnie. Jako przykład warto podać sytuację pandemii Covid-19, która na trwałe zmieniła funkcjonowanie ludzi w szeroko pojętej przestrzeni.

Czy coś jeszcze może nam pomóc w świadomym projektowaniu?

Owszem! Jednym z kolejnych działań, które pozwalają na świadome projektowanie rozwiązań jest przeprowadzanie badań użyteczności. W pierwszym etapie projektuje się makietę, będącą odzwierciedleniem funkcjonalnym docelowej witryny. To na niej wcześniej zarekrutowani, potencjalni użytkownicy witryny będą wykonywać polecenia, które staną się  podstawą do oceny jej intuicyjności. Pozwoli to na wyeliminowanie już na poziomie projektowania pewnych niedoskonałości, co przyczyni się do poprawy jakości rozwiązań zanim zostaną one realnie wdrożone w przestrzeń wirtualną. 

Badania użyteczności można przeprowadzać na różnych etapach projektu. Świadome tworzenie produktu to nieustanna analiza, która wychodzi naprzeciw wszelkim zmianom i jest gotowa dostosować się do nich, aby produkt spełniał oczekiwania odbiorców.

Co więc jest najważniejsze?

Projektowanie zorientowane na użytkownika stawia więc na pierwszym miejscu użytkownika, jego oczekiwania, potrzeby i ograniczenia tak, aby czuł się komfortowo realizując swoje cele na naszej witrynie. Powyżej przedstawiłam kilka sposobów, które pozwalają zidentyfikować go tak, aby  dostosować rozwiązania właśnie pod niego. Sposobów na poznanie naszych odbiorców jest wiele, dlatego zachęcam do tego, aby być  w pełni świadomym dla kogo tworzymy produkt. Należy pamiętać, że to tylko i wyłącznie użytkownicy zadecydują o powodzeniu naszego rozwiązania, więc należy projektować właśnie z myślą o nich.

Dodaj komentarz